Producenci
Wypożyczalnia Gier

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI - SHOP GRACZ

§ 1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczania Gier Planszowych i karcianych, która prowadzona jest przez firmę Shop Gracz znajdującej się przy ulicy Kościuszki 89a Łódź, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającym.

§ 2. Z wypożyczania mogą korzystać osoby pełnoletnie i niepełnoletnie po wcześniejszym zapisaniu się w sklepie. Od osoby pełnoletniej wymagany jest dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z dokumentem (dowód osobisty, paszport). Dodatkowo zobowiązują się do podpisania oraz przestrzegania regulaminu.

§ 3. Podstawowy okres wypożyczenia wynosi 3 dni. Wypożyczający, który chce przedłużyć okres wypożyczenia powyżej 3 dni musi poinformować o tym fakcie pracownika sklepu w momencie wypożyczania lub później mailowo lub telefonicznie.

§ 4. Opłata za wypożyczenie gry planszowej lub karcianej na 3 dni oraz za przedłużenie wypożyczenia zgodna jest z Cennikiem podanym w dolnej części regulaminu. Opłata za wypożyczenie gry dłuższe niż 7 dni uzgadniana jest z pracownikiem sklepu indywidualnie.

§ 5. W momencie wypożyczania gry planszowej i/lub karcianej -  Wypożyczający musi wnieść kaucję w wysokości ceny sklepowej wypożyczanej gry zgodnej z bieżącą ceną sklepową w sklepie Shop Gracz (ceny promocyjne nie są brane pod uwagę). Kaucja jest pobierana z góry. Podczas zwrotu gry kaucja jest zwracana Wypożyczającemu pomniejszona o opłatę za cały okres wypożyczenia. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo ustalania kaucji indywidualnie. 

§ 6. Gry planszowe/karciane wypożyczone w sklepie Shop Gracz należy zwrócić w stanie niepogorszonym. Zwrot powinien nastąpić do rąk pracownika sklepu Shop Gracz. Wypożyczający ma prawo zażądać od pracownika Wypożyczalni potwierdzenia zwrotu z podaniem jego daty. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu.

§ 7. Obowiązkiem wypożyczającego jest sprawdzenie stanu gry w momencie wypożyczania, w tym czy ilość i elementów gry jest zgodna. Wszelkie uwagi odnośnie stanu elementów lub ich braki powinny być zgłoszone w momencie wypożyczenia pracownikowi sklepu. W przypadku braku zastrzeżeń przyjmuje się, że wypożyczana gra nie była uszkodzona i nie brakowało w niej żadnych elementów. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i braki powstałe w czasie trwania wypożyczenia.

§ 8. W przypadku zwrotu gry uszkodzonej lub zdekompletowanej, Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości aktualnej ceny sklepowej w sklepie Shop Gracz (nie obowiązują ceny promocyjne). W przypadku gier niedostępnych na rynku opłata jest równa ustalonej kaucji. Opłata może zostać uiszczona samoistnie lub zostać potrącona z kaucji za wypożyczenie. Z chwilą uiszczenia opłaty własność uszkodzonej lub zdekompletowanej gry przechodzi na Wypożyczającego. Jeżeli uszkodzenie lub zdekompletowanie gry jest nieznaczne i możliwa jest naprawa uzasadniona ekonomicznie, Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów tej naprawy. Koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnie.

§ 9. Za zwłokę w zwrocie gry w tym za brak powiadomienia, o którym mowa w pkt. 3, pobierana jest opłata zgodna z Cennikiem (każdy kolejny dzień) za każdy dzień zwłoki.

 § 10. Maksymalny możliwy okres wypożyczenia gry (o ile nie ustalono inaczej ze sklepem) wynosi 10 dni. Po przekroczeniu tego terminu grę uważa się za sprzedaną i kaucja nie podlega zwrotowi.

§ 11. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia gry bez podania przyczyny.

§ 12. Wypożyczający może w każdej chwili zażądać od pracownika Wypożyczalni egzemplarza niniejszego Regulaminu i Cennika.

§ 13. Wypożyczającemu przysługuje 5% rabatu na zakup nowego egzemplarza zwracanego tytułu w sklepie Shop Gracz. Zniżka jest bezterminowa i zostaje przypisana do konta Wypożyczającego. Zniżka obowiązuje na 1 egzemplarz gry.

§ 15. Wypożyczalnie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin dostępny jest w sklepie stacjonarnym Shop Gracz.

§ 16. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik Wypożyczalni. 

Kategoria A

Cena sklepowa gry - 1-50 PLN

Wypożyczenie na 3 dni - 3 PLN

Każdy kolejny dzień - 1 PLN

 

Kategoria B

Cena sklepowa gry - 51-100 PLN

Wypożyczenie na 3 dni - 6 PLN

Każdy kolejny dzień - 2 PLN

 

Kategoria C

Cena sklepowa gry - 101-150 PLN

Wypożyczenie na 3 dni - 9 PLN

Każdy kolejny dzień - 3 PLN

 

Kategoria D

Cena sklepowa gry - 151-200 PLN

Wypożyczenie na 3 dni - 12 PLN

Każdy kolejny dzień - 4 PLN

 

Kategoria E

Cena sklepowa gry - 201-300 PLN

Wypożyczenie na 3 dni - 15 PLN

Każdy kolejny dzień - 5 PLN

 

LISTA GIER:

Kategoria A

Karty Dżentelmenów
Story Cubes 
2x Dobble

Kategoria B

Funfarm
Tajniacy
Rummikub
CV
7cudów - Pojedynek
Catan
Carcassonne + Opat
Abalone

Kategoria C

Pandemia
Splendor
Scrabble
Tajemnicze Domostwo
Dixit
Neuroshima Hex 3.0

Kategoria D

Top Kitchen
Wsiąść do Pociągu - Europa
T.I.M.E Stories

Kategoria E

Talisman Magia i Miecz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl